Gå til hoved-indhold

Veje og trafik

I Billund er presset på vejnettet steget til bristepunktet. Det er derfor godt, at Billund Kom-mune har vedtaget en trafiksikkerhedsplan for hele kommunen og en trafikafviklingsplan for Billund by. 

Vi vil arbejde for at

  • alle lokalplaner bliver trafiksikkerhedsvurderet af kommunens vejmyndighed og politiet, således at nye boligområder og butikscentre mm. bliver trafiksikre og ikke efterfølgende skal have bekostelige ombygninger
  • kommunens byer skal bindes sammen af cykelstier
  • den kollektive trafik - herunder taxabetjeningen - tilgodeser borgernes og turisternes behov
  • udvikle Flextur-ordningen, så den bliver billigere
  • fastholde og fremme jernbaneforbindelsen fra Vejle til Billund
  • få gennemført en motorvej gennem kommunen vest om Billund by
  • motortrafikvejen nord for Billund videreføres fra Karlskovkrydset helt frem til lufthavnen.