Gå til hoved-indhold

Veje og trafik

I Billund er presset på vejnettet steget til bristepunktet. Det er derfor godt, at Billund Kommune har vedtaget en trafiksikkerhedsplan for hele kommunen og en trafikafviklingsplan for Billund by.

Vi vil arbejde for at

  • alle lokalplaner bliver trafiksikkerhedsvurderet af kommunens vejmyndighed og politiet, således at nye boligområder og butikscentre mm. bliver trafiksikre og ikke efterfølgende skal have bekostelige ombygninger.
  • kommunens byer skal bindes sammen af cykelstier.
  • den kollektive trafik - herunder taxabetjeningen - tilgodeser borgernes og turisternes behov.
  • udvikle Flextur-ordningen, så den bliver billigere.
  • fastholde og fremme jernbaneforbindelsen fra Vejle til Billund.
  • at Hærvejsmotorvejen gennemføres.
  • motortrafikvejen nord for Billund videreføres fra Karlskovkrydset helt frem til lufthavnen.