Gå til hoved-indhold

Lokalplaner/udbud af boliger og grunde

Al tale om udvikling og fremgang for Billund Kommune afhænger bl.a. af, at flere vælger Billund som bopælskommune. Derfor er det vigtigt, at der udbydes spændende boligformer og bomuligheder i hele kommunen, som er til at betale for almindelige borgere.

Vi vil arbejde for at

  • Grindsted midtby bliver et mere attraktivt sted at opholde sig.
  • boligforeningerne til stadighed tilbyder attraktive lejligheder/huse til de boligsøgende i hele kommunen.
  • påvirke boligforeningerne til at etablere flere ungdomsboliger.
  • efterspørgslen efter attraktive byggegrunde til enhver tid kan efterkommes i alle bysamfund i kommunen.
  • fortsætte den positive udvikling for Billund by i forbindelse med udrulning af Billund Byvision.

For at sikre den fortsatte udvikling af Billund Kommune er det nødvendigt, at der er nok arealer lagt ud til erhvervsbyggeri i hele kommunen.

Vil vi arbejde for at

  • vores centerområder hele tiden kan opfylde ønsker og behov for udvidelser eller nye tiltag
  • vores erhvervsområder er placeret, så de er til mindst mulig gene for borgerne
  • nedlagte landbrugsbygninger kan bruges til ikke-forurenende erhverv i landområderne
  • vi generelt bliver betragtet som en erhvervsvenlig kommune med de rigtige grunde, den rette infrastruktur samt en korrekt og hurtig sagsbehandling.