Gå til hoved-indhold

Landsbyer og landdistrikter

Landsbyerne er en vigtig brik i bestræbelserne på at skabe liv og vækst i hele kommunen. Det skal også være attraktivt at bosætte sig udenfor centerbyerne.

Vi vil arbejde for at

 • skabe sikre skoleveje.
 • støtte lokalt forankrede initiativer.
 • fremme dialogen mellem centerbyer, landsbyer og landdistrikter.
 • inddrage lokalrådenes udviklingsplaner i den konkrete planlægning i kommunen.
 • der arbejdes på at indføre en ”landsbypedelordning”.
 • landdistriktspuljen også kan støtte allerede eksisterende aktiviteter i landdistrikterne.
 • der er et tilstrækkeligt antal attraktive byggegrunde i alle landsbyer.
 • der er lejeboliger til rådighed over hele kommunen.
 • der er et passende antal erhvervsgrunde i hele kommunen.
 • der etableres en ”sløjfebusordning”.
 • - det nyligt vedtagne ungdomskort til den kollektive trafik i kommunen udbredes til andre grupper (specielt til ældre).