Gå til hoved-indhold

Landsbyer og landdistrikter

Landsbyerne skal udgøre en vigtig brik i bestræbelserne på at skabe liv og vækst i hele kommunen. Det skal være attraktivt at bosætte sig på landet.

Vi vil arbejde for at

 • skabe sikre skoleveje
 • støtte lokalt forankrede initiativer
 • fremme dialogen mellem centerbyer, landsbyer og landdistrikter
 • inddrage lokalrådenes udviklingsplaner i den konkrete planlægning i kommunen
 • der arbejdes på at indføre en ”landsbypedelordning”
 • landdistriktspuljen også kan støtte allerede eksisterende aktiviteter i landdistrikter-ne
 • der er et tilstrækkeligt antal attraktive byggegrunde i alle landsbyer
 • der åbnes op for storparceller i landsbyerne
 • der er lejeboliger til rådighed over hele kommunen
 • der er et passende antal erhvervsgrunde i hele kommunen
 • der etableres en ”sløjfebusordning”
 • det nyligt vedtagne ungdomskort til den kollektive trafik i kommunen udbredes til andre grupper (specielt til ældre)
 • alle kommunens byer forbindes med cykelstier.