Gå til hoved-indhold

Energi og miljø

Billund Kommune skal tage CO2-problemet og klimaforandringerne alvorligt i langt højere grad end det er tilfældet i dag. Vi skal turde at være ambitiøse på dette område og vi vil derfor sætte os i spidsen for at få udarbejdet en ny klima- og miljøpolitik for kommunen.

Vi vil arbejde for at

  • når kommunen bygger nyt eller renovere, bygger så miljørigtig og energibesparende som muligt.
  • de energibesparelser, der opnås ved renovering af eksisterende kommunale bygninger, deles fifty-fifty med de involverede institutioner.
  • der sker en opprioritering af grønne, alternative energiformer.
  • kommunen får en grøn indkøbspolitik i forhold til den daglige drift men også i forbindelse med indkøb at biler, maskiner osv.
  • at kommunen gennem byplanlægning og andre virkemidler skaber incitament til at bruge grønne transportmidler.

I Billund Kommune er der mange og store landbrug. Det giver udfordringer og muligheder. Blandt udfordringerne er risikoen for forurening og lugtgener. Blandt mulighederne ser vi f.eks. de forbedrede teknologier for en mere rationel gylleseparering og for biogasproduktion. Hermed kan vi være med til at begrænse henholdsvis udvaskning af kvælstof og udledning af CO2.

Vi vil arbejde for, at kommunen fortsætter dialogen med landbruget om alternative former for behandling og håndtering af husdyrgødning.