Gå til hoved-indhold

Affald og genbrug

Vi smider stadig store mængder affald ud hver eneste dag. Billund Kommune er kommet langt med affaldssorteringen, men vi kan blive endnu bedre – især på de kommunale in-stitutioner. Al affald skal ses som en ressource. Vi skal være del af den cirkulære økono-mi.

Vi vil arbejde for at

  • genbruge så meget som muligt på alle niveauer i kommunen
  • det er let for borgerne at sortere deres affald, så mest muligt genbruges
  • alle kommunale institutioner og erhvervsvirksomheder er med til at affaldssortere
  • alle turismeområder er med til at affaldssortere 
  • affaldsbeholderne i byerne er rigelige og rummelige
  • de særlige problemer i Grindsted midtby i forbindelse med weekendens aktiviteter bliver løst
  • de særlige problemer i Billund midtby, der forventes som følge af den forøgede til-strømning af turister, bliver løst
  • vi som turismekommune skal have løst problemet med de manglende offentlige toi-letter i Grindsted og Billund midtby.