Gå til hoved-indhold

Trivsel

I en verden i fuld fart og med udviklingen af sociale platforme føler mange sig alligevel ensomme. Det gælder i særlig grad unge og ældre. Ensomheden påvirker livskvaliteten. Undersøgelser viser, at der er en væsentlig sammenhæng mellem ensomhed, mobning, misbrug og selvmord. Derfor bliver vi nødt til at tage ensomhed alvorligt.

Vi vil arbejde for at 

  • personalet, der har med børn og unge at gøre, får bedre muligheder for spotte de børn og unge, der er ensomme og mistrives, for at hjælpe dem videre
  • give personalet, der arbejder med børn og unge, redskaber og metoder, så de bliver bedre rustet til opgaven
  • oprette tilbud, som skal gøre det nemmere at skabe nye relationer og netværk 
  • personalet, der har med ældre at gøre, får bedre muligheder for at hjælpe de ældre, der er ensomme og mistrives
  • give personalet, der har med ældre at gøre, redskaber og metoder, så de bliver bed-re rustet til opgaven.

Et godt arbejdsmiljø for medarbejderne på social- og sundhedsområdet vil give dem mu-lighed for at gøre en forskel i deres daglige arbejde.

Vi vil arbejde for at

  • skabe en kultur, som bygger på tillid og dialog
  • fjerne så meget bureaukrati som muligt
  • sikre en høj medarbejdertrivsel, som skal føre til lavere sygefravær og lavere for-brug af vikarer
  • sikre et veluddannet personale og en høj grad af efteruddannelse
  • sikre reel medarbejderindflydelse gennem velfungerende MED-udvalg.