Gå til hoved-indhold

Sundhedsvæsen

Vi ønsker et sundhedsvæsen, der bygger på at skabe helhed og sammenhæng for bor-gerne. Forebyggelse, behandling og genoptræning skal opleves som et sammenhæn-gende forløb for både patienter og pårørende.

Samarbejdet mellem regionen og kommunen skal fungere tilfredsstillende, så borgerne oplever at få den behandling, de har behov for. Det forbedrede samarbejde mellem regio-nen og kommunen med fokus på en sammenhængende indsats skal bl.a. forhindre de mange genindlæggelser. Det skal et sundhedshus i Billund Kommune være med til at sikre.