Gå til hoved-indhold

Sundhed og forebyggelse

I Billund Kommune skal alle borgere have mulighed for at leve et sundt og aktivt liv uan-set baggrund. Det skal bl.a. opnås ved en høj grad af forebyggelse.

Vi vil arbejde for at

 • skabe større fokus på forebyggelse, bl.a. ved at
  • - daginstitutioner og skoler tilbyder god og sund mad
  • - motion bliver en integreret del af det, der foregår på kommunens institutioner og 
  •   arbejdspladser
  • - intensivere det forebyggende arbejde, så færre bliver overvægtige, begynder at  
  •   ryge, bliver alkoholikere eller begynder at tage euforiserende stoffer  
 • etablere et sundhedshus i Billund Kommune, som skal være et anker i den forebyggende og helhedsorienterende indsats. I et sådant sundhedshus kunne der bl.a. være ansat 
  • - syge- og sundhedsplejersker
  • - forskellige terapeuter
  • - socialrådgivere.