Gå til hoved-indhold

Handicap- og psykiatriområdet

Borgere med handicap og psykisk sygdom skal støttes, så de har samme muligheder som andre borgere, når det gælder botilbud, uddannelse, beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

Vi vil arbejde for at

  • Der bliver en god overgang fra barn til voksen.
  • stille en vifte af tilbud til rådighed med hensyn til både botilbud og samværs- og aktivitetstilbud og være varsomme med at slå tilbud for forskellige borgergrupper sammen.
  • unge handicappede ikke flyttes på plejecentre for ældre. Der skal sikres særlige bofællesskaber for unge fysisk og psykisk handicappede. Disse skal indrettes med fokus på borgergruppen så den bliver tilgængelig og brugbar for flest muligt.
  • alle – uanset karakteren af handicappet – skal have mulighed for at deltage i samfundslivet. Derfor skal der være mulighed for individuel ledsagelse for borgere – også borgere i botilbud.
  • sikre, at handicappede får den nødvendige seksualvejledning.
  • borgere med en dobbeltdiagnose - herunder også eksempelvis misbrug - sikres en sammenhængende behandling.
  • sikre, at personalet har den tilstrækkelige viden til at give de handicappede den nødvendige hjælp.
  • relevant velfærdsteknologi bliver brugt der, hvor den gør gavn og nytte for både borgeren og medarbejderne. Det skal give mening for borgeren.
  • sikre at hjælpemidler som borgere i henhold til lovgivning er berettiget til bevilges og anskaffes smidigt og hurtigt så et selvstændigt, godt liv så vidt muligt kan bibeholdes.
  • de kommunale tilbud skal dække behovene indenfor den personlige pleje og praktisk bistand, så der ikke er brug for at tilkøbe ekstra ydelser.