Gå til hoved-indhold

Handicap- og psykiatriområdet

Handicappede og psykisk syge skal støttes, så de har samme muligheder som andre bor-gere, når det gælder botilbud, uddannelse, beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

Vi vil arbejde for at

  • stille en vifte af tilbud til rådighed med hensyn til både botilbud og samværs- og aktivitetstilbud
  • unge handicappede ikke flyttes på plejecentre for ældre. Der skal sikres særlige bofællesskaber for unge fysisk og psykisk handicappede.
  • alle – uanset karakteren af handicappet – skal have mulighed for at deltage i sam-fundslivet
  • sikre, at handicappede får den fornødne seksualvejledning
  • borgere med en dobbeltdiagnose - hvoraf den ene er misbrug - sikres en sammenhængende behandling
  • sikre, at personalet har den tilstrækkelige viden til at give de handicappede den fornødne hjælp
  • velfærdsteknologi bliver udbredt og brugt der, hvor den er til gavn og nytte for både de handicappede og medarbejderne.