Gå til hoved-indhold

Genoptræning

Muligheden for genoptræning efter uheld, ulykker og operationer kommer til at betyde mere og mere for vores samlede sundhed og oplevelse af livskvalitet. Vi skal i endnu højere grad have fokus på genoptræningens betydning.

Vi vil arbejde for at

  • den kommunale genoptræning tilbydes umiddelbart efter uheld, ulykker og operationer, så den samlede tid inden tilbagevenden til arbejdsmarked og normalt familieliv afkortes.
  • der tilbydes en hurtig og relevant genoptræning med værdige tilbud, hvor der både er mulighed for individuelle og holdforløb.
  • genoptræningen ved hjerneskader inddrager den enkeltes samlede ressourcer – herunder familie og omgangskreds – mest muligt samt sikre mulighed for at være sammen med ligestillede.