Gå til hoved-indhold

Genoptræning

Muligheden for genoptræning efter uheld, ulykker og operationer kommer til at betyde mere og mere for vores samlede sundhed og oplevelse af livskvalitet. Vi skal i endnu hø-jere grad have fokus på genoptræningens betydning.

Vi vil arbejde for at

  • den kommunale genoptræning tilbydes umiddelbart efter uheld, ulykker og opera-tioner, så den samlede tid inden tilbagevenden til arbejdsmarked og normalt fami-lieliv afkortes
  • der tilbydes en hurtig og relevant genoptræning – specielt ved hjerneskader
  • genoptræningen ved hjerneskader inddrager den enkeltes samlede ressourcer – herunder familie og omgangskreds – mest muligt
  • sikre værdige tilbud sammen med ligestillede for senhjerneskadede.