Gå til hoved-indhold

Demens

Med en ændret alderssammensætning i Billund Kommune får flere og flere borgere demens.

Vi vil arbejde for at

  • borgere med demenslignende symptomer bliver undersøgt så tidligt som muligt, så den forebyggende behandling kan iværksættes.
  • borgere med demens og deres pårørende sikres en sammenhængende indsats.
  • pårørende til demente har mulighed for at få den nødvendige aflastning – både i eget hjem og via Billund Kommunes dagcentre.
  • der altid kan leveres kvalificeret hjælp og rådgivning til den enkelte demente og de pårørende.
  • der er tilstrækkeligt med plejeboliger indrettet efter de demensramtes behov. Det er vigtigt, at de personalemæssige ressourcer er til stede ved de borgere, der er demente.