Gå til hoved-indhold

Demens

Med en ændret alderssammensætning i Billund Kommune får flere og flere borgere de-mens.

Vi vil arbejde for at

  • borgere med demenslignende symptomer bliver undersøgt så tidligt som muligt, så den forebyggende behandling kan iværksættes
  • borgere med demens og deres pårørende sikres en sammenhængende indsats
  • pårørende til demente har mulighed for at få den fornødne aflastning – både i eget hjem og via Billund Kommunes dagcentre
  • der altid kan leveres kvalificeret hjælp og rådgivning til den enkelte demente og de pårørende
  • der er tilstrækkeligt med plejeboliger indrettet efter de demensramtes behov.