Gå til hoved-indhold

Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø for medarbejderne på social- og sundhedsområdet vil give dem mulighed for at gøre en forskel i deres daglige arbejde. Det skal desuden gøres mere attraktivt at være medarbejder på området i Billund Kommune.

Vi vil arbejde for at

  • skabe en kultur, som bygger på tillid og dialog mellem ledere og medarbejdere
  • fjerne så meget bureaukrati som muligt
  • sikre en høj medarbejdertrivsel, som skal føre til lavere sygefravær og lavere forbrug af vikarer
  • sikre et veluddannet personale og en høj grad af efteruddannelse
  • sikre reel medarbejderindflydelse gennem velfungerende MED-udvalg.
  • etablere seniorfællesskaber i Billund Kommune