Gå til hoved-indhold

Ældrepleje

Socialdemokratiet er garanten for, at ældre får den omsorgsfulde hjælp og pleje, der er nødvendig. Der skal skabes fleksible løsninger, så medarbejderne og borgerne sammen får større frihed til at planlægge hjælpen.

Vi vil arbejde for at

  • behandlingen af de ældre udføres på en værdig måde med indføling og omtanke
  • den aktiverende og forebyggende indsats prioriteres højt
  • ensomhed forebygges, så brugen af psykofarmaka holdes på et minimum
  • det især er behovene hos de svageste, der tilgodeses
  • velfærdsteknologi bliver udbredt og brugt der, hvor den gør gavn og nytte for både de ældre og medarbejderne
  • sikre, at der bliver lavet hjemmelavet mad på Billund Kommunes plejecentre
  • sikre, at der stadig bliver mulighed for levering af mad til ældre hjemmeboende.

Behovet for plejehjemspladser skal til enhver tid dækkes af de kommunale plejecentre.

Vi vil arbejde for at

  • sikre den fornødne specialisering og ekspertise på de enkelte plejecentre
  • der ikke kan tilkøbes ekstra ydelser inden for den personlige pleje. Det kommunale plejehjemstilbud skal være ens for alle.