Gå til hoved-indhold

Økonomi

Økonomisk bevidsthed og ansvarlighed er forudsætninger for at have et økonomisk råderum, hvilket er afgørende for, at vi kan træffe langsigtede og holdbare beslutninger. Det er en del af den økonomiske ansvarlighed at have fokus på de langsigtede konsekvenser af de kommunale udgifter. Derfor må vi prioritere udgifter til forebyggende indsatser og til investeringer, der på længere sigt formindsker driftsudgifterne.

Vi skal samtidig også både drifte og bygge med grøn omstilling for øje - det er der både god fornuft og økonomi i.

Selv om Billund Kommune for øjeblikket har en god økonomi, er det økonomiske råderum ikke ubegrænset.

De årlige kommuneaftaler mellem Finansministeriet og Kommunernes Landsforening (KL) lægger nogle snævre rammer for kommunernes økonomi (både m.h.t. skatteprocent, driftsudgifter og anlægsudgifter). Det er vigtigt, at vi udnytter det økonomiske råderum. Det er derfor også vigtigt, at vi opretholder den nuværende skatteprocent.

Vi foretrækker at give så megen velfærd som muligt til dem, der har brug for det, frem for at give skattelettelser, som især er til gavn for de velstillede. Desuden er der en risiko forbundet med at sænke skatteprocenten. Kommuneaftalerne mellem Finansministeriet og KL gør det nærmest umuligt at sætte skatteprocenten op igen, hvis der senere skulle blive behov for det.

Der skal større fokus på bosætning og iværksætteri i hele kommunen, bl.a. gennem i et udvidet samarbejde med Billund Erhvervsfremme.

Vi vil arbejde for at

  • få flere til at bosætte sig i Billund Kommune, så skattegrundlaget kan øges. Vi skal arbejde konstruktivt med at få højtuddannede til at bosætte sig i kommunen. Vores uddannelsesgrad og indkomstgrundlag i kommunen er lav, hvilket har en negativ påvirkning på grundlaget for personskatter.
    • Ved at ansætte bosætningskoordinator og iværksætterkonsulent, gerne forankret i Billund Erhvervsfremme, vil vi investere betragteligt mere i at få mange af vores indpendlere til at bosætte sig i kommunen samtidig med at vi kan få skabt nye erhvervseventyr og arbejdspladser.
  • det bliver mere attraktivt at etablere og drive virksomhed i hele kommunen, hvilket også skal være med til at tiltrække bosætning. Alle byer skal opleve øget bosætning.
  • udlicitering begrænses – især på velfærdssamfundets kerneområder (pasning og pleje af børn, syge og ældre, rengøring). Hvis udlicitering – på grund af lov- og bekendtgørelseskrav - ikke kan undgås, vil vi lægge vægt på, at arbejdet udføres på anerkendte danske løn- og arbejdsvilkår, at der tages hensyn til miljø og arbejdsmiljø samt at kommunale enheder får mulighed for selv at byde på opgaverne.
  • der i udbudskontrakter indsættes arbejdsklausuler (herunder bestemmelser om kædeansvar), uddannelsesklausuler og sociale klausuler.
  • have en stram økonomistyring og bruge metoder og værktøjer, der hurtigt slår alarm, hvis det begynder at gå den forkerte vej.
  • kontrollere, at de politiske beslutninger faktisk føres ud i livet af forvaltningen.