Gå til hoved-indhold

Økonomi

Økonomisk bevidsthed og ansvarlighed er forudsætninger for at have et økonomisk råde-rum, hvilket er afgørende for, at vi kan træffe langsigtede og holdbare beslutninger. Det er en del af den økonomiske ansvarlighed at have fokus på de langsigtede konsekvenser af de kommunale udgifter. Derfor må udgifter til forebyggende indsatser og til investeringer, der på længere sigt formindsker driftsudgifterne, prioriteres højt.

Selv om Billund Kommune for øjeblikket har en god økonomi, er det økonomiske råderum ikke ubegrænset. De årlige kommuneaftaler mellem Finansministeriet og Kommunernes Landsforening (KL) lægger nogle snævre rammer for kommunernes økonomi (både m.h.t. skatteprocent, driftsudgifter og anlægsudgifter). Men det er vigtigt, at vi udnytter det øko-nomiske råderum. Det er også vigtigt, at vi opretholder den nuværende skatteprocent. Vi foretrækker at give så megen velfærd som muligt til dem, der har brug for det, frem for at give skattelettelser, som især er til gavn for de velstillede. Desuden er der en risiko for-bundet med at sænke skatteprocenten. På grund af kommuneaftalerne mellem Finans-ministeriet og KL kan det blive svært eller umuligt at sætte skatteprocenten op igen, hvis der senere skulle blive behov for det.

Vi vil arbejde for at

  • få flere til at bosætte sig i Billund Kommune, så skattegrundlaget kan forøges
  • det bliver mere attraktivt at etablere og drive virksomhed i kommunen
  • udlicitering begrænses – især på velfærdssamfundets kerneområder (pasning og pleje af børn, syge og ældre). Hvis udlicitering – på grund af lov- og bekendtgørel-seskrav - ikke kan undgås, vil vi lægge vægt på, at arbejdet udføres på anerkendte danske løn- og arbejdsvilkår, at der tages hensyn til miljø og arbejdsmiljø, og at kommunale enheder får mulighed for selv at byde på opgaverne
  • der i udbudskontrakter indsættes arbejdsklausuler (herunder bestemmelser om kædeansvar), uddannelsesklausuler og sociale klausuler
  • have en stram styring af budgettet og bruge metoder og værktøjer, som hurtigt slår alarm, hvis det begynder at skride
  • kontrollere, at de politiske beslutninger faktisk føres ud i livet af forvaltningen