Gå til hoved-indhold

Integrationspolitik

I Billund Kommune bor der folk fra mange forskellige kulturer. Vi skal behandle alle ordentligt og gøre en indsats for, at de hurtigt bliver integreret på arbejdsmarkedet og i lokalsamfundet. Billund Kommune har i så henseende et stort ansvar. Men vi må samtidig gøre det klart for de nytilkomne, at de også selv har et ansvar for, at integrationen lykkes. Det er særlig vigtigt, at de nytilkomne forstår, at de skal lære at begå sig på dansk så hurtigt som muligt. Alle nytilkomne have de samme rettigheder og de samme pligter som andre borgere i kommunen. Vi skal gøre os umage for at alle borgere i Billund Kommune føler sig som en værdifuld del af et fællesskab.

Med hensyn til nytilkomne vil vi arbejde for at

  • sikre en koordineret og helhedsorienteret modtagelse af nytilkomne.
  • kommunen er opsøgende i arbejdet på at motivere flygtninge til at deltage aktivt i sprogkurser, så de så hurtigt som muligt lærer at beherske det danske sprog.
  • sikre, at nytilkomne får en oplæring i det danske demokrati og i de væsentligste værdier og normer i det danske samfund herunder ligestillingen mellem kønnene.
  • der foretages en hurtig kompetenceafklaring, så vi kan drage nytte af de færdigheder, flygtninge har. Så vi til gensidig gavn kan drage nytte af de færdigheder, som flygtninge har.
  • kommunen aktivt understøtter flygtninge i at komme ud på arbejdsmarkedet.
  • der gøres en ekstra indsats for at motivere kvinderne til at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • understøtte iværksætteri blandt nytilkomne.
  • sikre en spredning over hele kommunen ved bosætning af flygtninge.
  • understøtte det frivillige arbejde, der udføres for at integrere flygtninge i lokalsamfundet.
  • synliggøre at nytilkomne kan tilføre samfundet værdi.