Gå til hoved-indhold

Frivillighed

Et samfund uden frivillige er et fattigt samfund. Det handler om samfundsansvar og om at være der for andre. Både de frivillige og de, der får hjælp af de frivillige, har glæde af fællesskabet. Men det frivillige arbejde skal kun være et supplement og bygge oven på velfærdssamfundets ydelser.

Vi vil arbejde for at

  • de kommunale velfærdsopgaver i Billund Kommune ikke baserer sig på frivilligt arbejde.
  • at frivillige ikke skal varetage pasnings- og plejeopgaver samt ikke tager arbejde fra professionelle.
  • arbejde, der ellers ikke ville blive gjort, varetages af frivillige, når der er frivillige, der har tid og lyst til det.
  • der er et fortsat godt samarbejde med Frivilligcenteret og bidrage til den fortsatte udvikling af centeret.
  • at kommunen understøtter det frivillige arbejde – bl.a. ved at kommunen følger op på de frivilliges opgaver og arbejdsvilkår.