Gå til hoved-indhold

Forvaltning

Byrådets opgave er at udvikle visioner og fastlægge mål. Forvaltningens opgave er at føre byrådets visioner og mål ud i livet og at sørge for, at byrådet har det bedste grundlag at træffe deres beslutninger på. Byrådet skal ikke sagsbehandle, og forvaltningen skal ikke politisere.

Vi vil arbejde for at

  • flere overordnede beslutningsprocesser begynder på det politiske niveau, inden forvaltningen udarbejder forslag til beslutning.
  • det beslutningsgrundlag, forvaltningen udarbejder, bliver mere fuldstændigt.
  • der så vidt muligt foreligger flere beslutningsforslag, når politikerne skal træffe deres beslutning.