Gå til hoved-indhold

Digitalisering

Det er vigtigt fortsat at udnytte de fordele, der er i digitalisering af arbejdsgange og kom-munikation mellem borgere og offentlige myndigheder. Digitalisering er en rigtig god ide, så længe det sikres, at ingen hægtes af.

Vi vil arbejde for at

  • der fortsat etableres IT-kurser – enten i kommunalt regi eller af frivillige – for de borgere, der føler sig hægtet af den digitale udvikling
  • borgere tilbydes hjælp til at gennemføre den digitale kommunikation med det of-fentlige
  • borgere, der ikke har mulighed for at leve op til de digitale krav, kan blive registreret som ”ikke digitale”, så de selv eller deres pårørende fortsat kan kommunikere med kommunen  pr. brev eller telefon.