Gå til hoved-indhold

Borgerinddragelse

For os handler borgerinddragelse om reel medindflydelse. Det er vigtigt, at borgerne får information og indsigt, ligesom det er vigtigt, at kommune og byråd kender borgernes øn-sker og behov. Åben dialog skal være i højsædet.

Vi vil arbejde for at

  • borgerne bliver hørt og inddraget i alle væsentlige politiske beslutninger i kommu-nen. Et middel hertil kan være at nedsætte flere borgergrupper (særlige udvalg i henhold til lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4), der kan rådgive politikerne.
  • større udviklingsprojekter bygger på borgernes aktive medvirken
  • høringssvar fra borgerne tages alvorligt. Borgerne skal kunne se, at der er blevet taget stilling til høringssvarene.
  • kommunikationen mellem borgere og byråd er klar og entydig.