Gå til hoved-indhold

Ungdomsuddannelser

På fremtidens arbejdsmarked bliver det at have en uddannelse mere og mere nødvendig. Billund Kommune skal derfor fortsat understøtte, at der er et attraktivt og bredt udbud af ungdomsuddannelser i Grindsted. 

Da de fleste ungdomsuddannelsesinstitutioner er statslige selvejende institutioner, er det begrænset, hvor meget Billund Kommune kan blande sig i de enkelte ungdomsuddan-nelsesinstitutioners arbejde.

Vi vil arbejde for at

  • Campus Grindsted fortsat styrkes og udvikles samt for, at der i folkeskolerne i kommunen fra 7. årgang sikres kendskab og tilknytning til Campus Grindsted
  • optagelsesfrekvensen til ungdomsuddannelserne fortsat er høj
  • kommunen fungerer som en aktiv samarbejdspartner for ungdomsuddannelserne
  • netværket til de nærmeste uddannelsesbyer udbygges og udvikles til gavn for ungdomsuddannelsesinstitutionerne
  • tilskynde til, at der indgår et internationaliseringsaspekt i ungdomsuddannelserne i Grindsted
  • busforbindelserne til og fra oplandet til ungdomsuddannelserne i Grindsted udbygges og forbedres
  • der er en koordineret indsats for de unge, der har problemer, så de ikke oplever at blive kastebold mellem forskellige forvaltninger og afdelinger i kommunen.