Gå til hoved-indhold

Ungdomsuddannelser

På fremtidens arbejdsmarked bliver det at have en uddannelse mere og mere nødvendigt. Billund Kommune skal derfor fortsat understøtte, at der er et attraktivt og bredt udbud af ungdomsuddannelser i kommunen. Da de fleste ungdomsuddannelsesinstitutioner er statslige selvejende institutioner, er det begrænset, hvor meget Billund Kommune kan blande sig i de enkelte ungdomsuddannelsesinstitutioners arbejde.

Vi vil arbejde for at

  • Campus Grindsted fortsat styrkes og udvikles samt for, at der i folkeskolerne i kommunen fra 7. årgang sikres kendskab og tilknytning til Campus Grindsted.
  • Optagelsesfrekvensen til ungdomsuddannelserne fortsat er høj.
  • Billund Kommune lever op til den nationale målsætning om, at andelen af unge, der vælger erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2025 ligger på minimum 30 procent.
  • Kommunen fungerer som en aktiv samarbejdspartner for ungdomsuddannelserne. For eksempel i forhold til at sikre et attraktivt ungdomsmiljø i og omkring Campus.
  • Netværket til de nærmeste uddannelsesbyer udbygges og udvikles til gavn for ungdomsuddannelsesinstitutionerne.
  • Mulighederne for transport til og fra ungdomsuddannelserne, også efter skoletid, forbedres markant.
  • Der er en koordineret indsats for de unge med en indgang, så de ikke oplever at blive kastebold mellem forskellige forvaltninger og afdelinger i kommunen. Her spiller ungeafdelingen en stor rolle. Derudover er mentorordningen vigtig.
  • At der i forbindelse med planerne om uddannelser i hele landet også etableres videregående uddannelser i Billund Kommune.