Gå til hoved-indhold

Skole

Udvikling og kvalitet skal være kendetegnende for skolerne i Billund Kommune. Motivation er nøgleordet for at lære noget og skabe succeser i hverdagen. Derfor skal vi sikre, at de rette betingelser for motivation er til stede. Helt centrale værdier for arbejdet med børnene er tillid og trivsel. Det er vigtigt at folkeskolen er for alle.

Vi vil arbejde for at

 • Bruge uddannet personale til undervisning.
 • Klassekvotienter på 25 udløser 2-lærer ordning.
 • Alle børn skal være en del af et meningsfuldt fællesskab.
 • Alle børn skal lære at læse.
 • Alle skoler skal sikre børns udvikling og trivsel. Der skal være plads til at barnet i en periode, kan få støtte i mindre rammer, for så at vende tilbage til fællesskabet.
 • Fællesskabstænkning og demokrati støtter og udvikler undervisningen.
 • Alle børn inddrages i skolens dagligdag – bl.a. gennem elevråd – således, at eleverne oplever fællesskab og demokrati.
 • At sikre at de ansatte er klar til at modtage børn med forskellige udfordringer og kulturer.
 • Alle børn i folkeskolen skal have mulighed for at købe et sundt og varieret måltid, så de er i stand til at få det bedst mulig udbytte af undervisningen.
 • Målstyring anvendes i begrænset omfang. Målstyring kommer let til at tage tid fra kerneopgaven.
 • IT inddrages og anvendes i de læringsmæssige sammenhænge, hvor det giver mening. En forudsætning for dette er ordentligt udstyr på skolerne.
 • Skolerne fortsat har engagerede lærere, der både har medindflydelse samt rum og tid til at tilrettelægge deres undervisning.
 • Lærernes kompetencer fortsat udvikles og udbygges gennem efteruddannelse. I forbindelse med efteruddannelse er det nødvendigt at sikre tilstrækkelige midler til vikardækning.
 • Forældrene inddrages i et forpligtende samarbejde.
 • De mindste skoler støttes i deres bestræbelser på at skabe bæredygtige undervisningsmiljøer – f.eks. samlæsning af klasser og opbrydning af aldersdelt undervisning. Der skal desuden åbnes mulighed for samarbejde og samlæsning på tværs af skoler, for at sikre og bibeholde et bæredygtigt undervisningsmiljø. Det er helt centralt at der er kvalitet i undervisningen.
 • Foreningslivet, erhvervslivet og andre samarbejdspartnere i lokalsamfundet inddrages i et konstruktivt samarbejde med folkeskolerne i overensstemmelse med tankerne om den åbne skole.
 • UU-vejledningen giver en kvalificeret vejledning i forhold til studie- og jobvalg. Der skal holdes fast i det nuværende niveau med individuel vejledning mv.
 • UU-vejledningen som udgangspunkt målrettes uddannelser i Billund kommune, hvis de findes.
 • Ungdomsskolens aktiviteter udbydes i hele kommunen.
 • Der etableres faciliteter for ungdomsskolen i tilknytning til Campus Grindsted i forbindelse med den nye musikcentral.
 • Billund kulturskole er et tilbud for alle i kommunen. Prisen for deltagelse skal fastsættes, så alle kan være med. Der bør være mulighed for økonomisk friplads.