Gå til hoved-indhold

Skole

Udvikling og kvalitet skal være kendetegnende for skolerne i Billund Kommune. Motivati-on er nøgleordet for at lære noget og for at skabe succeser i hverdagen. Derfor skal vi sik-re, at de rette betingelser for motivation er til stede. Helt centrale værdier for arbejdet med børnene er tillid og trivsel. Desuden er det væsentligt for folkeskolen, at den er for alle.

Vi vil arbejde for at

 • klassekvotienten ikke overstiger 22 elever
 • der i undervisningen tages hensyn til det enkelte barns individuelle måde at lære på
 • skolerne er rummelige og inkluderende – men ikke for enhver pris
 • fællesskabstænkning og demokrati støtter og udvikler undervisningen
 • alle børn inddrages i skolens dagligdag – bl.a. gennem elevråd – således at eleverne oplever fællesskab og demokrati
 • at sikre, at de ansatte er klar til at modtage børn med en anden kultur og et andet sprog
 • alle børn i folkeskolen har mulighed for at købe et sundt og varieret måltid, så de er i stand til at få udbytte af undervisningen 
 • målstyring kun anvendes, når den giver mening. Målstyring kommer let til at tage tid fra kerneopgaven.
 • IT inddrages og anvendes i de læringsmæssige sammenhænge, hvor det giver mening. En forudsætning for dette er ordentligt udstyr i skolerne.
 • der laves en lokalaftale på folkeskoleområdet, hvor der gøres op med de rigide ar-bejdstider, således at lærernes arbejde tilpasses det øvrige arbejdsmarked
 • skolerne fortsat har engagerede lærere, der både har medindflydelse samt rum og tid til at tilrettelægge deres undervisning
 • lærernes kompetencer fortsat udvikles og udbygges gennem efteruddannelse. I forbindelse med efteruddannelse er det nødvendigt at sikre tilstrækkelige midler til vikardækning.
 • forældrene inddrages i et forpligtende samarbejde
 • de mindre skoler støttes i deres bestræbelser på at skabe bæredygtige undervis-ningsmiljøer - f.eks. gennem samlæsning af klasser og opbrydning af aldersdelt undervisning. Der skal desuden åbnes mulighed for samarbejde og samlæsning på tværs af skoler for at sikre og bibeholde et bæredygtigt undervisningsmiljø. Det helt centrale er, at der er kvalitet i tilbuddet.
 • foreningslivet, erhvervslivet og andre samarbejdsparter i lokalsamfundet inddrages i et konstruktivt samarbejde med folkeskolerne i overensstemmelse med tankerne om den åbne skole
 • kommunens gode 10. klassetilbud fortsat udbygges og udvikles, så alle elever er parate til at starte på en ungdomsuddannelse
 • UU-vejledningen giver en kvalificeret vejledning i forhold til studie- og jobvalg. Der skal holdes fast i det nuværende niveau med individuel vejledning mv.
 • UU-vejledningen som udgangspunkt målrettes uddannelser i Billund Kommune, hvis de findes
 • ungdomsskolens aktiviteter udbydes over hele kommunen
 • der etableres faciliteter for ungdomsskolen i tilknytning til Campus Grindsted i forbindelse med den kommende udbygning af Musikcentralen i Grindsted
 • Billund Kulturskole er et tilbud for alle i kommunen. Prisen for deltagelse skal fast-sættes, så alle kan være med. Der bør være mulighed for økonomisk friplads.