Gå til hoved-indhold

Fritid, idræt og kultur

Et blomstrende foreningsliv og aktiviteter på idræts- og kulturområdet er afgørende for et aktivt og meningsfuldt fritidsliv. Gode kultur- og fritidstilbud af høj kvalitet er væsentlige elementer i familiernes hverdag. Det er afgørende, at de frivillige sikres gode vilkår samt mulighed for støtte og vejledning – bl.a. i form af kursustilbud og temadage.

Vi vil arbejde for at

 • det stærke foreningsliv fortsat udbygges og udvikles
 • samarbejdet mellem foreningerne på tværs i kommunen styrkes
 • der skabes ensartede retningslinjer for kommunale tilskud på fritidsområdet. Ved ændringer af retningslinjerne skal der være en tilstrækkelig lang indfasningsperiode for at holde hånden under eksisterende foreninger.
 • foreningslivet ikke pålægges ekstra bureaukratiske byrder
 • der også etableres aktiviteter, der imødekommer børn og unge, der ikke dyrker idræt
 • der serveres sund mad i vore idrætscentre og haller
 • kulturelle aktiviteter i Billund Kommune generelt understøttes
 • bibliotekernes funktion både som kultur- og informationsformidlere støttes
 • der er gode tilbud i Billund Kulturskole, og at disse bidrager til et stærkt kulturliv i hele kommunen
 • Billund Museum samles ved Karensminde, og at besættelsestidssamlingen her får en fremtrædende plads, så egnens historie – både den gamle og den nyere – kan fortælles
 • kultur- og fritidspolitikken udfoldes og gennemføres med særligt fokus på udviklingsmulighederne i den samarbejdsmodel, der er skitseret i Billund Kommunes kultur- og fritidspolitik (et samarbejde mellem Børne- og Kulturudvalget, Børne- og Kulturforvaltningen, foreninger og borgere – for nærmere detaljer henvises der til Billund Kommunes hjemmeside).