Gå til hoved-indhold

Fritid, idræt og kultur

Et blomstrende foreningsliv og aktiviteter på idræts- og kulturområdet er afgørende for et aktivt og meningsfuldt fritidsliv. Gode kultur- og fritidstilbud af høj kvalitet er væsentlige elementer i familiernes hverdag. Det er vigtigt, at kultur- og fritidslivet kommer godt i gang efter Coronakrisen og kan fastholde et højt aktivitetsniveau. Det er afgørende, at de frivillige sikres gode vilkår samt mulighed for støtte og vejledning – bl.a. i form af kursustilbud og temadage.

Vi vil arbejde for at

 • Det stærke foreningsliv fortsat udbygges og udvikles. Det er vigtigt, at foreningslivet bliver afhjulpet med de udfordringer, der har været i forbindelse med Corona-krisen. Herunder særligt rekruttering af frivillige.
 • Samarbejdet mellem foreningerne på tværs i kommunen styrkes. Her spiller Kultur- og Fritidsrådet en vigtig rolle.
 • Foreningslivet ikke pålægges ekstra bureaukratiske byrder.
 • Der også etableres aktiviteter, der imødekommer børn og unge, der ikke dyrker idræt. Herunder særlig fokus på de børn og unge, der ikke er startet på at dyrke idræt igen efter Corona.
 • Idrætscentre og haller lever op til intentionerne i Billund Kommunes sundhedspolitik.
 • Kulturelle aktiviteter i Billund Kommune generelt understøttes.
 • Bibliotekernes funktion både som kultur- og informationsformidlere støttes.
 • Der er attraktive tilbud i Billund Kulturskole, og disse bidrager til et stærkt kulturliv i hele kommunen.
 • Billund Museums samling ved Karensminde prioriteres højt således, at det nye museumsbyggeri bliver et fyrtårn. Besættelsessamlingen skal spille en central rolle her.
 • Kultur- og Fritidspolitikken fortsat udfoldes i Billund Kommune i et tæt samarbejde mellem Kultur- og Fritids rådet og det politiske udvalg.
 • Talent Billund følges og udvikles som en mulighed for dels en udvikling af kultur- og fritidslivet men også for at tiltrække og fastholde flere elever i Campus Grindsted.
 • Sammenspillet mellem skole, foreningsliv og forvaltning styrkes. Her tænkes eksempelvis på den åbne skole.
 • Den nye musikcentral i Grindsted bliver et samlingssted med masser af liv og muligheder. Ungdomsskolen og Kulturskolen bliver stærke aktiver i den nye musikcentral.