Gå til hoved-indhold

Daginstitutioner og dagpleje

I Billund Kommune skal børn have den støtte og omsorg samt de udviklingsmuligheder, de har brug for. Helt centrale værdier for arbejdet med børnene er tillid og trivsel. Desuden er det afgørende for dagtilbuddene, at de er for alle.

Vi vil arbejde for at

 • medarbejderne i daginstitutionerne og dagplejen har et højt uddannelsesniveau. I forbindelse med efteruddannelse er det nødvendigt at sikre tilstrækkelige midler til vikardækning.
 • der er gode normeringer i Billund Kommune. Det er en forudsætning for tilstrække-lig omsorg og kvalitet i arbejdet med børnene. BUPL har anbefalet en normering, der hedder 1 til 6 i børnehaver og 1 til 3 i vuggestuer. Det kunne være et godt bud på, hvordan normeringen skal se ud i Billund Kommune. 
 • det uddannede personale i daginstitutionerne udgør mindst 75 %
 • førstegangsforældre får tilbud om at blive en del af en gruppe bestående af vor-dende forældrepar, hvor der er tilknyttet en fast sundhedsplejerske
 • der til de allermindste skal være et reelt valg mellem en institutionsplads eller en dagplejeplads
 • madordninger indgår som led i det pædagogiske arbejde. Der skal være fokus på sundhed og trivsel og på børnenes behov.
 • nærhed prioriteres. Der skal i alle institutioner være mulighed for at etablere min-dre, overskuelige enheder, da det giver ro og tryghed i hverdagen. Også i større in-stitutioner skal rammerne for ”det små i det store” være til stede.
 • der skal være plads til forskellighed. Alle børn skal opleve, at de bliver hørt.
 • der skal være særligt uddannet personale til børn med fysiske eller psykiske han-dicap
 • børn med motoriske vanskeligheder får den nødvendige hjælp
 • bevare specialbørnehaven (”Brinken”) i Grindsted som et særligt tilbud
 • der både i Billund, Grindsted og Vorbasse er gæstehuse til børn i dagpleje
 • dagplejeledelsen er samlet centralt, og at kvaliteten af ledelsen fortsat udvikles
 • sikre, at de ansatte er klar til at modtage børn med en anden kultur og et andet sprog. Det tilstræbes, at alle disse børn kommer i et pasningstilbud for at fremme en reel integration.
 • ordningen med fleksibel åbningstid ikke forlænges. I stedet tilstræbes det, at åb-ningstiderne tilgodeser forældrenes behov i et samarbejde, hvor eksempelvis en enkelt daginstitution kan have udvidet åbningstid.
 • det kommunale tilsyn med de private børnepasningsordninger bliver tættere.