Gå til hoved-indhold

Børneområdet

I Billund kommune skal børn have den støtte og omsorg samt de udviklingsmuligheder, de har behov for. Helt centrale værdier for arbejdet med børnene er trivsel og tillid. Desuden er det afgørende for dagtilbuddene, at de er for alle børn.

Vi vil arbejde for at

 • Medarbejderne i dagplejen og daginstitutionerne har et højt uddannelsesniveau. I forbindelse med efteruddannelse skal vi sikre tilstrækkelige midler til vikardækning.
 • Der er gode normeringer i Billund Kommune. Det er en forudsætning for tilstrækkelig omsorg og kvalitet i arbejdet med børnene. Vi følger den anbefaling der hedder 1 til 6 i børnehave og 1 til 3 i vuggestue.
 • Det uddannede personale i daginstitutionerne udgør mindst 80%.
 • Førstegangsforældre får tilbud om at blive en del af en gruppe bestående af vordende forældrepar, hvor der er tilknyttet en fast sundhedsplejerske.
 • Der til de mindste skal være et reelt valg mellem dagplejeplads eller institutionsplads.
 • Madordninger indgår som et led i det pædagogiske arbejde. Der skal være fokus på sundhed og trivsel og på børnenes behov.
 • Der skal være plads til mangfoldighed. Alle børn skal føle de er værdifulde.
 • Nærhed prioriteres. Der skal i alle institutioner være mulighed for at etablere mindre, overskuelige enheder, da det giver ro og tryghed. Rammerne for ”det små i det store” skal være til stede.
 • Vi vil sikre at børn med fysiske eller psykiske handicap, har de bedste udviklingsmuligheder ved at have videns- og sparrings personale.
 • Børn med motoriske vanskeligheder får den rette hjælp.
 • Have specialbørnehave som et særligt tilbud.
 • Sikre at de ansatte er klædt på til at modtage børn med forskellige udfordringer og behov og anden kultur end dansk eller et andet sprog. Det tilstræbes at alle disse børn kommer i et pasningstilbud for at fremme udvikling og integration.
 • Ordningen med fleksibel åbningstid ikke forlænges. I stedet tilstræbes det, at åbningstiderne tilgodeser forældrenes behov i et samarbejde, hvor eksempelvis en enkelt daginstitution kan have udvidet åbningstid.