Gå til hoved-indhold

Det er vigtigt, at børn og unge med særlige behov kan få samme muligheder for et godt børne- og ungeliv, uddannelse og arbejde, som andre børn og unge har. Vi skal forbedre deres vilkår og prioritere indsatsen, så de menneskelige, faglige og økonomiske ressourcer udnyttes bedst muligt. Vi forpligter os på at have et særligt ansvar for børn og unge med særlige behov og udfordringer.

Vi vil arbejde for at

  • Vi til enhver tid har det fornødne beredskab til at hjælpe børn og unge med særlige udfordringer.
  • Opprioritere den tidlige indsats, så færrest mulige børn for behov for mere indgribende hjælpeforanstaltninger.
  • Hjælpen ydes i tæt dialog med forældrene og barnets øvrige netværk.
  • Fortsat at prioritere det anbringelsesforebyggende område.
  • Specialtilbuddet på folkeskoleområdet har høj kvalitet, så trivsel og læring for målgruppen sikres.
  • Der fortsat er et 10+ -tilbud med kvalitet.
  • Daginstitutioner, dagpleje og skoler har klare retningslinjer for, hvornår der skal ske underretning om børn og unge, der mistrives. Der skal være fokus på, at en underretning skal laves så tidlig som muligt i barnets liv.
  • Familier der er i sorg pga. dødsfald blandt deres nærmeste, tilbydes særlig hjælp.
  • Vi til stadighed have fokus på ankestyrelsens afgørelser og tage læring af disse.
  • Der skal være et frirum for søskende til børn med indgribende eller livstruende sygdomme, så disse søskende føler sig værdifulde.