Gå til hoved-indhold

Unge med særlige behov

Vi har i Billund Kommune unge mennesker, der af en årsag har brug for hjælp og støtte. For os er det vigtigt, at vi sikrer, at dette rent faktisk sker i et ungeperspektiv, så også denne gruppe får muligheden for at leve et ungeliv.

Vi vil arbejde for at

  • Unge i denne målgruppe inddrages i centrale beslutninger i deres liv og oplever et godt liv med mulighed for udfoldelse og aktivitet.
  • STU fortsat anvendes og udvikles til gavn for unge med særlige behov. STU igangsættes så vidt muligt efter det fyldte 18. år og det skal tilstræbes at STU forløbet for den enkelte unge har fokus på at udvikle den unge til mest mulig selvhjulpenhed og deltagelse i det almindelige samfundsliv i voksenlivet efterfølgende.
  • At unge handicappede ikke skal flyttes på plejecentre for ældre. Der skal sikres særlige bofællesskaber for unge fysisk og psykisk handicappede.