Gå til hoved-indhold

Beskæftigelse

Et godt arbejde bør være en ret og en pligt for alle, der kan varetage et job. Derfor vil Socialdemokratiet arbejde for at sikre beskæftigelse til dem, som kan arbejde. Arbejde giver identitet og personlig tilfredsstillelse for den enkelte, fordi man kan forsørge sig selv, og fordi man gennem arbejdet får sociale kontakter, der er svære at undvære. Derfor vil næsten alle gerne have et arbejde - og derfor har alle, der overhovedet har mulighed for at arbejde, krav på den bedst mulige støtte til at finde et job, der passer til deres formåen.
Vi vil derfor give alle – både ledige og beskæftigede - en mulighed for nye kvalifikationer, sådan at matchet mellem udbud og efterspørgsel optimeres.

Vi vil arbejde for at

 • Ingen virksomheder skal forgæves efterspørge arbejdskraft på overenskomstmæssige vilkår
 • Kompetenceniveauet blandt ledige som ansatte skal højnes således, at de til en hver tid matcher de behov markedet efterspørger.
 • Ledige og andre uden fast fodfæste på arbejdsmarkedet får tilført de nødvendige kompetencer, så de hurtigt kan få fast og varigt fodfæste.
 • Tidlig indsats på alle niveauer
 • Vi vil arbejde for at bevare den danske model og vil modarbejde social dumping på alle niveauer. Det betyder, at vi vil medvirke til et øget samarbejde mellem virksomhed og fagforening.
 • Der stilles krav til virksomheder, der udfører arbejde for kommunen, om at de lever op til nogle sociale og uddannelsesmæssige forpligtelser (bl.a. kædeansvar, sociale klausuler og praktikpladser)
 • Personer med en restarbejdsevne i behold skal sikres en plads på arbejdsmarkedet efter de til enhver tid gældende regler herom (bl.a. nyttejob, fleksjob og skånejob)
 • Samarbejde med virksomhederne om oprettelse af flere voksenlærlingepladser
 • Gøre mere brug af de omskolings- og revalideringsmuligheder, der findes
 • Formindske sygefraværet for kommunens ansatte
 • Styrke netværket mellem kommunen, arbejdsmarkedets parter og det primære sundhedsvæsen
 • Styrke og sikre en bedre koordinering af indsatsen over for unge, der har svært ved at finde fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.