Gå til hoved-indhold

Forandring til fordel for alle!

I Socialdemokratiet ønsker vi et andet flertal i byrådet. Vi skal ud og fortælle borgerne, at hvis de stemmer på et af de partier, som peger på en Venstreborgmester, finder de ikke ud af, at et andet flertal kan gøre det bedre. 

”Forandring til fordel for alle” skal være vores slagord.

Der sker meget i vores kommune. Vi har i mange år været på landkortet med store virk-somheder. Gode arbejdspladser og selskabsskatter gør, at Billund Kommune har mulig-heder, s om mange andre misunder os. 

De fleste har meget at være glade for i vores kommune, som på mange områder er i vækst. Men der er stadig udfordringer. Her tænker vi mest på vore udsatte borgere. Hvor-dan mærker de, at vi er en kommune rig på selskabsskatter? 

Tillid er godt men kontrol er bedre, skal Lenin engang have sagt. Det dur ikke! Uden tillid til de mennesker, der skal hjælpe os, f.eks. når vi er hjælpeløse og syge, går det ikke. Det bliver vanskeligere og vanskeligere at rekruttere personale til social- og sundhedssekto-ren samtidig med, at befolkningen bliver ældre og får mere brug for hjælp. Vi har givet fle-re penge til området. Vi skal sikre, at de bruges, så de kommer dem, der har mest behov, til gavn. Pengene skal ikke bruges på administration og konsulenthonorarer. Vi skal vise tillid til kommunens medarbejdere og kun dokumentere der, hvor det er nødvendigt.

I Socialdemokratiet vil vi lytte til borgerne og deres behov og indsigelser og huske, hvem vi er til for. Vi ønsker, at borgerne kan få udvidet spørgetid til byrådsmøderne. I dag kan man kun stille spørgsmål til borgmesteren og kun om sager, der ikke er på byrådets dags-orden. Borgerne skal kunne stille spørgsmål til alle byrådspolitikerne – også om sager på den aktuelle byrådsdagsorden. 

Vi skal blive bedre til at synliggøre, hvilke resultater vi opnår, og hvilke særstandpunkter vi har i udvalg og byråd, så det bliver tydeligt for borgerne, hvad forskellene på Socialdemokratiet og Venstre er. Man hører tit, at det kan være lige meget, hvilket politisk flertal der er i byrådet. Men der er afgørende forskelle mellem Socialdemokratiet og Venstre – både ideologisk og i praktisk kommunalpolitik.

 

Vi tilbyder: Forandring til fordel for alle!

Læs om de enkelte områder ved at klikke i menuen eller hent hele valgprogrammet som PDF.