Forandring til fordel for alle

Affald og genbrug

Vi smider stadig store mængder affald ud hver eneste dag. Billund Kommune er kommet langt med affaldssorteringen, men vi kan blive endnu bedre – især på de kommunale in-stitutioner. Al affald skal ses som en ressource. Vi skal være del af den cirkulære økono-mi.

Vi vil arbejde for at

  • genbruge så meget som muligt på alle niveauer i kommunen
  • det er let for borgerne at sortere deres affald, så mest muligt genbruges
  • alle kommunale institutioner og erhvervsvirksomheder er med til at affaldssortere
  • alle turismeområder er med til at affaldssortere 
  • affaldsbeholderne i byerne er rigelige og rummelige
  • de særlige problemer i Grindsted midtby i forbindelse med weekendens aktiviteter bliver løst
  • de særlige problemer i Billund midtby, der forventes som følge af den forøgede til-strømning af turister, bliver løst
  • vi som turismekommune skal have løst problemet med de manglende offentlige toi-letter i Grindsted og Billund midtby.