Forandring til fordel for alle

Borgerinddragelse

For os handler borgerinddragelse om reel medindflydelse. Det er vigtigt, at borgerne får information og indsigt, ligesom det er vigtigt, at kommune og byråd kender borgernes øn-sker og behov. Åben dialog skal være i højsædet.

Vi vil arbejde for at

  • borgerne bliver hørt og inddraget i alle væsentlige politiske beslutninger i kommu-nen. Et middel hertil kan være at nedsætte flere borgergrupper (særlige udvalg i henhold til lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4), der kan rådgive politikerne.
  • større udviklingsprojekter bygger på borgernes aktive medvirken
  • høringssvar fra borgerne tages alvorligt. Borgerne skal kunne se, at der er blevet taget stilling til høringssvarene.
  • kommunikationen mellem borgere og byråd er klar og entydig.