Kandidater til byrådsvalget 2017


Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup


Kris Jensen Skriver


Jeyarajah Rasiah


Eva Kristensen


Kurt Jensen


Simon Nicolajsen Jørgensen


Gitte Mortensen


Klaus Brorholt


Arne Spangfort


Arne V. Thomsen


Henning Brink Hansen


Frede Nørskov


Mie Engelbrecht Lund